03 października rok A1

3 października. Im bliżej końca świata tym częściej słuchać o Jerozolimie.
Gdy wnuk Dawida doprowadził do podziału na królestwo północne i południowe, gdzie leży Samaria to wrogość tych dwóch narodów wzrosła o wiele bardziej.
Gdy skończyła się niewola babilońska i rozpoczęto odbudowę świątyni to Żydzi nie pozwolili Samarytanom pomóc w odbudowie Świątyni w Jerozolimie.
Samarytanie zamknęli się w małych miasteczkach. Obrazili się na ówczesną stolicę, jaką była Jerozolima. Wniosek?
Wszystkie drogi prowadzą do Jerozolimy.
Jeśli nie przez jedno miasteczko lub wioskę, to przez inne …
Nie ma co rzucać gromów, na tych którzy jeszcze tego nie pojęli.
„Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka”. Łk 9,55-56

0310A1jpg