04 grudnia rok BII

04 grudnia. Kafarnaum leży na północy Ziemi Świętej niedaleko źródeł Jordanu nad jeziorem galilejskim.

Trudno posądzać Rzymskiego setnika, by znał Stary Testament.
Uczniowie znali Biblię, a zwłaszcza dzisiejszy fragment Izajasza zapowiadający przyjście Mesjasza.

Uczniowie patrzyli liczne cuda, ale nie widzieli w Jezusie Mesjasza.
Natomiast rzymski setnik, gdy tylko Jezus wszedł do Kafarnaum od razu rozpoznał w Nim Mesjasza i poprosił o cud uzdrowienia swojego służącego, bo ujrzał w nim nieśmiertelnego, wszechmocnego Boga.

Korzystamy z zachwytu setnika modląc się każdorazowo przed przyjęciem Świętej Komunii.

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo …” Mt 8,8

407463913_226919487091545_5095623847168996028_njpg