04 stycznia rok II

04 stycznia rok II.
Jan Ewangelista nieco inaczej opisuje powołanie pierwszych uczniów.

Nie ma jeziora, ryb, zostawienia sieci. W tamtych czasach każdy nauczyciel miał swoich uczniów, ale nie mieli wykładów w szkole. Uczniowie chodzili za Mistrzem i podpatrywali go w dzień i w nocy. Nauczyciel nie tylko mówił, ale robił to co mówił i uczniowie go naśladowali.

Człowiek uczy się, by posiąść wiedzę, by zrozumieć, ale każda nauka jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, które rodzą kolejne pytania i tak upływa życie na poszukiwaniu.

Jan wypowiedział słowa" Oto Baranek Boży", bo każdy Żyd wiedział, że krew baranka ocaliła ich w Egipcie i wszyscy od czasów Abrahama, Mojżesza czekali na tego Baranka, który ratuje od śmierci.

W ten oto sposób poprzez świadectwo Jana, pytanie Andrzeja, przyprowadzenie Piotra buduje się Królestwo Boże. Nie będę Ci wiele mówił. Chodź pokażę Ci jak żyję, gdzie mieszkam, a znajdziesz odpowiedź na nurtujące pytanie:

"Czego szukacie?" J 1,38

fot. za bazy freepick

0301B1jpg