04 września rok A1

04 września. Ponad 1200 lat od narodzin Jezusa prorok Izajasz wypowiedział słowa „Duch Pański spoczywa na Mnie”.
Ponad 1000 lat przed narodzinami Jezusa namaszczono Dawida na Króla.
Sukcesja rodu nie była udana patrząc na dzieje Salomona i Roboama, ale Słowo Pana jest trwałe.
Tak jak i to, że Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, który opiekował się Tym, który przyszedł obwołać rok łaski Pana.
Czy nie jest to syn Józefa? Łk 4,22

0409A1jpg