05 czerwca rok A1

05 czerwca - Chrystus położył fundament i zarys konstrukcji, ale jej wykończenie powierzył ludziom. Chcemy, by ta budowla była przeciętna czy ponadprzeciętna?
Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Mk 12, 10-11

0506A1jpg