05 czerwca rok BII Mk 12,27

05 czerwca rok BII Mk 12,27

Nasz Pan Bóg był, jest i będzie. 

W dzisiejszej pułapce saduceuszów pojawia się informacja, że człowiek nie umiera, ale może żyć wiecznie.

Zmartwychwstanie lub przywrócenie do życia, wskrzeszenie umarłych to piękna definicja największego cudu Jezusa.

O zmartwychwstaniu fizycznym przekonamy się za jakiś czas. 

Ale zmartwychwstanie duchowe następuje przy każdej spowiedzi świętej.

Bóg mówi w pierwszej osobie: "Ja Jestem", a w nie w trzeciej osobie jako "On" - Bóg umarłych.

Pan Bóg jest koneserem życia, a nie śmierci.

„Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych.” Mk 12,27

fot. z bazy pixabay

pexels-photo-1677275jpeg