05 marca rok BII Mt 18,26-27

05 marca rok BII Mt 18,26-27

 

Lamek, potomek Kania miał pragnienie zemsty 77-krotnej, ale Jezus zemście przeciwstawia 77-krotne przebaczenie.

 

Drzwi zamknięte dla bliźniego to drzwi zamknięte dla Pana Boga.

 

Wprowadzenie takiej zasady to rewolucja myślowa: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

 

Bohater-sługa dzisiejszej Ewangelii sam sobie złożył obietnicę.

Prosząc króla o darowanie długu prosił o cierpliwość i obiecał, że odda Panu wszystko, czyli dług, pieniądze i cierpliwość.

 

Prosił i otrzymał, ale nie oddał w zamian ani cierpliwości, ani długu, ani pieniędzy.

Powód? - Brak przebaczenia.

Skutek? - Dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze.

 

„Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.” Mt 18,26-27

 

fot. z bazy freepick

0503BIIjpg