05 października rok A1

05 października. Dziś liczba wiernych maleje.
To żadna nowość.
Pytanie brzmi dlaczego ta liczba maleje?
Czy zastanawialiśmy się nad tym, że jest nas coraz mniej, bo inni, Ci, którzy nie wierzą w Pana Boga nie widzą w nas ludzi szczęśliwych?
Liczna katolików maleje, bo nie wyglądamy na szczęśliwych.
Niestety liczba księży też maleje i nie ma powołań, bo księża nie wyglądają na szczęśliwych.
Nie chodzi tu o naszych kapłanów, ale o tendencję.
Częściej chodzimy bardziej zasmuceni niż radośni.
Dziś stają przed nami Prorok Nehemiasz i lewici, którzy wołają: „Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść i pić oraz by rozsyłać porcje i urządzić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono”. Nr 8, 11-12
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. Łk 10, 2-3

0510A1jpg