05 września rok A1

05 września. Wczorajsze czytanie fragmentu z Księgi Izajasza „Duch Pański nade Mną” skończyło się próbą uciszenia Jezusa przez ukamienowanie.
Dziś, w Kafarnaum słowa „Milcz i wyjdź z niego” uznanoby za mowę nienawiści.
Tymczasem Jezus nie tylko obiecuje, ale wprowadza w czyn to co o czym mówi, dlatego wiara to nie wiara w puste słowa. Złe, nieczyste duchy realnie i z łatwością zakładają niewolniczą pętlę wokół szyi.
Nie wystarczy wołać „Święty Boży”.
Złe duchy też wierzą w Jezusa.
Pytanie jest inne: czy wierzę Jezusowi?
"Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą” Łk 4,30

0509A1jpg