06 czerwca rok A1

06 czerwca - Święty Norbert, dzisiejszy patron wędrując po Europie 900 lat temu, gdy Bruksela była jeszcze malutką osadą stawił się na prośbę lokalnego biskupa, by stłumić herezję wichrzyciela Tanchelina, który wmawiał ludowi, że Sakramenty święte są zupełnie niepotrzebne, że Sakrament Ołtarza nie ma w sobie nic świętego oraz że Kościół nie ma prawa pobierać danin od swych owieczek. Echa tych słów słychać niestety co raz głośniej w dzisiejszych czasach.
Św. Norbert, by zwalczyć to kłamstwo działał z wielką łagodnością i mawiał: "Nie dziwcie się, bracia kochani - popełnialiście grzechy z czystej nieświadomości, przyjmowaliście kłamstwo za prawdę, gdyż brakło wam pouczenia". To łagodne przekonywanie i świątobliwe życie Norberta spowodowały, że obałamuceni wkrótce licznie zaczęli powracać na łono prawdziwego Kościoła i znosili święte Hostie, które przez lat kilkanaście chowali po rozmaitych skrytkach.
Dokonawszy dzieła ustanowił Norbert święto ku przebłaganiu Boga i ku czci przynależnej świętemu Sakramentowi – czytamy w Żywotach Świętych Pańskich na wszystkie dni roku z 1937r.

Ta sama idea, o czym warto dziś przypomnień przyświecała jednemu z Ojców założycieli Unii Europejskiej i NATO – Słudze Bożemu Robertowi Schumanowi, który budował Wspólnotę Narodów Europy w kulturze, nauce, gospodarce, polityce opartej na tradycji chrześcijańskiej – demokracji, która nie zlekceważy zasad chrześcijaństwa. Nigdy nie była to idea superpaństwa.

Moneta ma dwie strony, a Bóg jest jeden, niepodzielny, większy niż jakakolwiek liczba złota, srebra lub dowolna kwota waluty.
Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga Mk 12,17

0606A1jpg