06 kwietnia rok BII Mk 16,15

06 kwietnia rok BII Mk 16,15


Ewangelista Marek nie nazywa dziś apostołów uczniami, ale pisze o nich po prostu: Jedenastu.

Obraz jest dość szokujący.


Po zmartwychwstaniu ukazał się najpierw Marii Magdalenie i nikt w to nie uwierzył.


Potem ukazał się dwóm innych uczniom i też nie uwierzyli.


To kwestia zaufania.

Co to jest zaufanie?


Gdy w dużym sklepie okrążamy kolejne regały w poszukiwaniu bezskutecznie jakiegoś drobiazgu to szukamy sprzedawcy i pytamy go wprost w której alejce i na jakiej półce można dany towar znaleźć.


Gdy w dużej bibliotece z czytelnią przez dłuższy czas szukamy jakiejś książki nie mogąc jej znaleźć to idziemy do bibliotekarza lub bibliotekarki i prosimy o pomoc w udzieleniu wskazówki gdzie daną książkę można odnaleźć.


Ani w sklepie, ani w bibliotece nie prosimy o dodatkowy certyfikat lub nie zastawiamy się czy bibliotekarz lub bibliotekarka mówią prawdę.


To jest właśnie zaufanie.

I warto mieć tego świadomość przed Świętem Miłosierdzia, wypowiadając słowa Jezu, ufam Tobie.


Szokujące jest to, że tych jedenastu nie ma za grosz zaufania i jeszcze mniej wiary, ale to właśnie im, niewierzącym powierza misję:


„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". Mk 16,15


Fot. z bazy freepick


0604BIIJPG