06 maja rok BII J 14,12-14

06 maja rok BII J 14,12-14


Matka daje dziecku ciepło, a ojciec światło. Ojca nie można sobie wybrać. Na szczęście większość matek ma dobry gust.

Ta relacja dobrego Boga Ojca z Panem Jezusem za pomocą ludzkiego, nieudolnego języka daje obraz Wszechmogącego Ojca widzianego przez niewielką dziurkę od klucza.

O takiego Ojca pyta Filip. Jezus nie był wszechwiedzący, bo przyjął ludzką naturę. Cierpiał jak człowiek, uczył się jak człowiek, ale jako prawdziwy Syn Boży pokazał nam prawdziwy obraz Ojca.


„Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” J 14,12-14

fot. z bazy pixels

pexels-photo-1250452jpeg