06 października rok A1

06 października. Dziś słowem klucz jest nawrócenie. Parafrazując anegdotę o nawróceniu jedną z wersji zakłada, że pandemia skończyła się, dlatego się że Pan Bóg stwierdził, iż nie ma co jej kontynuować, bo ludzie i tak się nie nawracają.
To jest żart oczywiście, bo żadna epidemia nie jest metodą działania Pana Boga.
Ale Bóg nie ustaje w walce o nasze życie.
Diabeł też walczy, by odebrać nam to życie.
Pięknie ujął to dzisiejszy patron Św. Bruno z Kwerfurtu - „Wilki pragną krwi, grożą śmiercią, ponieważ przynosi im życie”.
Ci, którzy głoszą Słowo Boże lub odpuszczają grzechy są dalecy od ideału i bywają pajacami,
ale mają władzę i nie działają sami z siebie, ale w imieniu Jezusa Chrystusa.
„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”. Łk 10,16

0610A1jpg