07 czerwca rok A1

07 czerwca - Pierwszą myślą Boga był anioł. Pierwszym słowem Boga był człowiek.
(Khalil Gibran)

Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. MK 12,25

0706A1jpg