07 grudnia rok BII

07 grudnia. Samo wołanie do Boga „Panie daj mi to, Panie daj mi tamto, Panie, Panie …” jest luźne jak niepołączone ziarenka piasku.

Sam piasek, bez spoiwa i bez zbrojenia to pełzająca katastrofa budowlana.
Wiedzą to już dzieci od czasu budowania zamków z piasku na plaży.

By piasek był przydatny, potrzeba jeszcze cementu, czyli słuchania woli Bożej i wody, która to wszystko skleja, czyli Jej wypełniania.

Dopiero takie składniki: wołanie, słuchanie, wypełnianie tego co się usłyszy, a nie tego o co się woła budują twardą, spoistą skałę, po której można dopiero wejść do Nieba.

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”. Mt 7,24

0712B1jpg