07 października Uroczystość Matki Bożej Różańcowej rok A1

07 października. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej.
Maryja znała Pismo Święte,
dlatego nie umarła ze strachu gdy zobaczyła potężnego Anioła Gabriela.
Nie przestraszyła się, bo mówił do Niej słowami, które znała.
Podczas zwiastowania Anioł pozdrowił ją słowami ze Starego Testamentu.
„Pan z Tobą” – to Twoje pozdrowienie skierowane do Gedeona. „Poczniesz i porodzisz Syna” - Anioł wcześniej wypowiedział te słowa
do matki Samsona.
„Błogosławiona jesteś między niewiastami” – to słowo zapisane w Księdze Sędziów, skierowane do Jaeli, a później powtórzone do Judyty, w Księdze Judyty.
Kto pokonał imperium osmańskie, które kilka razy próbowało zagarnąć Europę? Arsenał wojenny czy różaniec?
To, że wygnano chrześcijan z Ziemi Świętej, to nie wina Arabów - jak się powszechnie uważa, ale wina Turków Seldżuckich i Osmańskich.
Sulejman Wspaniały zostawił po sobie potężne imperium, ale już 5 lat po jego śmierci do doszło do bitwy na Morzu Jońskim, u wybrzeży Grecji, pod Lepanto.
Wtedy znacznie słabsza Święta Liga pokonała słabnące po śmierci Sulejmana, imperium osmańskie, ale wciąż to była potęga militarna.
Tajemnicą jest czy tę morską bitwę pod Lepanto wygrała sztuka wojenna czy różaniec Św. Dominika?
Wielu zaświadcza, cud pod Lepanto to działanie różańca a nie armat floty morskiej.
Prawie dokładnie 100 lat przed tą bitwą, gdy panowała epidemia czarnej śmierci zauważono, że modlitwa Zdrowaś Mario odmawiana po 50 czy 100 ratuje od śmierci.
Dzięki Św. Dominikowi, który uporządkował i rozpowszechnił modlitwę różańcową odmawiamy dziś 150 razy Zdrowaś Mario,
a dzięki Świętemu Janowi Pawłowi II nawet 200 razy Zdrowaś Mario uwzględniając Tajemne Światła.
W tamtych czasach też pojawił się temat związków jednopłciowych, antykoncepcji, skandali seksualnych, także w Kościele. Wystarczy sięgnąć do kronik XII i XIII wieku....
Każda epoka ma rysę wypaczenia rozumienia miłości.
Święty Dominik zaproponował właśnie różaniec jako lekarstwo dla tych kwestii i rozpowszechnił go wtedy przez liczne bractwa różańcowe.
O co tak naprawdę chodzi w różańcu?
O klepanie zdrowasiek czy może o ładną recytację?
A może chodzi o coś o wiele bardziej szerszego, głębszego i większego?
Najważniejszym elementem modlitwy różańcowej jest rozważanie tajemnic, czyli medytacja.
Ale nie taka wschodnia mantra, która skupia całą energię na sobie, a nie na Panu Bogu.
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Łk 1,37

0710A1jpg