08 września rok A1

08 września. Narodzenie NMP. 42 pokolenia, 42 ojców, 4 matki, 4 synów i ani jednej wzmianki, że Jezus był synem Józefa, choć pochodził z jego rodu.
Narodził się z Maryi i Ducha Świętego, ale był synem króla Dawida, który był pasterzem i synem ojca wiary Abrahama.
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Mt 1,20.

0809A1jpg