09 kwietnia rok BII J 3,9

09 kwietnia razem rok BII J 3,9


Piotr chciał ratować Jezusa przed krzyżem, wszyscy ludzie chcieli, by Syn Człowieczy nie był wyniesiony ponad ziemię.


Po ludzku to nielogiczne, czy człowiek dobrowolnie dał się ukrzyżować.

Jezus uczy Nikodema, dlaczego musimy się narodzić na nowo, by wejść do nieba.


Ten kto wierzy nie ginie, ale ma życie wieczne.

Nasze ukrzyżowanie ma wiele wspólnego ze słowem skrzyżowanie. Czy wybierzemy drogę dookoła ziemi czy też drogę do Ojca. Nasze życie, nasza wola, nasz wybór…


Jest to na tyle trudne u nieprawdopodobne, że Nikodem stawia Jezusowi to samo pytanie, które Maryja postawiła Aniołowi przy Zwiastowaniu:


„Jakże się to stanie? J 3,9


Fot. z bazy freepick

0904BIIJPG