09 listopada rok A1

09 listopada. Bóg wypędza z raju. Bóg wypędza ze świątyni … - czyżby Boża agresja?
Nie. Świętość nie znosi brudu i nieczystości. Popieramy wypędzenie złego ducha z innych, a nie widzimy go w sobie.

Tak jak w Domu Bożym nie ma miejsca na zło - tak i ludzkie serce musi być czyste. Zła nie usuwa się za pomocą uprzejmej prośby „proszę opuścić me serce”, ale sakrament pokuty jest takim biczem na diabła.

Obecność zła sieje spustoszenie i wszystko burzy, a Bóg z tych ruin w 3 dni wznosi mieszkanie dla siebie i mieszka w nim dopóki znów nie wpuścimy diabła, który przyjdzie i znowu wszystko zniszczy …

I tak proces budowania i demolki trwa - do czasu.

"Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". J 2,19

0911A1jpg