09 sierpnia rok A1

9 sierpnia. Nie ma nic bardziej pewnego niż śmierć
i nic bardziej niepewnego niż moment jej nadejścia.
Pięknie to ujęła dzisiejsza Patronka Edyta Stein:
Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mt 25,13.

0908A1jpg