10 lipca rok A1

10 lipca. Często gdy wydaje się, że Bóg się spóźnia, tylko niewielu wierzy w to, że zdąży na czas.

To tajemnica nielicznych, ponieważ pytania, których nie stawiamy Panu Bogu w czasie modlitwy też mogą być modlitwą.

Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Mt 9,18

1007A1jpg