10 marca IV Niedziela Wielkiego Postu rok B J 3, 19

10 marca IV Niedziela Wielkiego Postu rok B  J 3, 19

 

Jakiś czas temu prof. Marek Abramowicz, wykładowca fizyki na Uniwersytecie w Goeteborgu opublikował popularnonaukowy artykuł o budowaniu mostów pomiędzy wiarą a nauką, a dokładniej pomiędzy fizyką a metafizyką.

W artykule potwierdzono tezę znaną od dawna, że przy pomocy nauki nie można udowodnić, że Bóg istnieje, ale też nie można udowodnić, że nie istnieje.

Dowód na istnienie Pana Boga to kwestia wiary.

Natomiast wyzwania współczesnej nauki stawiają takie pytania, które jak kamienie milowe otwierają nas na transcendentność przekraczającą ludzkie pojmowanie.

Rzecz w tym, by nie robić z Boga "zapchajdziury", bo intuicyjnie przez wieki zakładano, że jeśli czegoś nie można wytłumaczyć to to napewno pochodzi od Pana Boga.

Z czasem jednak odkrywano nowe prawa nauki i wraz z rozwojem świata postępowało ośmieszanie Boga Storzyciela.


Wracając do artykułu prof. Abramowicza media podsumowały go, że Abramowicz udowodnił, że że Boga nie ma, co jest oczywistą bzdurą, bo nigdy taka teza nie padła z jego ust.

Jak pisze w swoim artykule: Dlatego rzetelni fizycy nie powinni się lękać przekraczania mostów między fizyką a metafizyką, choćby nawet wielu ich profesjonalnych kolegów twierdziło, opierając się na swym subiektywnie wybranym ateistycznym światopoglądzie, że mosty są zbyt kruche i zbyt odległe. Rzetelni fizycy nigdy nie powinni godzić się na ideologicznie motywowane ograniczanie wolności w głoszeniu swych rzeczowych poglądów dotyczących fizyki, a zwłaszcza nigdy, przenigdy, nie ulegać terrorowi politycznej poprawności.

 

O tym jest ten dzisiejszy fragment Ewangelii - o świetle. Człowiek widzi niewielkie pasmo światła, by zrozumieć jak niewiele widzimy wystarczy porównać skalę widoczności oka ludzkiego z zakresem spektrometru

 

Nie da rady zastąpić cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości hasłami wolność, równość czy braterstwo, bo kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do prawdy …

 

Z fałszem epoki oświecenia, które stało się dziś modnym światopoglądem trzeba walczyć jego własną bronią wewnętrznej niespójności logicznej.

 

"Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki."  J 3, 19

 

fot z bazy freepick

1003BIIjpg