10 października rok A1

10 października. Dzisiejsze Słowo ma wiele wspólnego z 3 zasadą dynamiki Newtona.
Siły zawsze występują parami – jedno ciało nie może działać z jakąkolwiek siłą na drugie, nie doświadczając tej samej siły ze strony drugiego ciała.
Jonasz wreszcie usłuchał, głosił upomnienie i uwierzyli mieszkańcy Niniwy.
Zaś Ewangelia uczy, że najlepiej być jednocześnie Marią, która słucha i Martą, która służy.
Akcja i reakcja.
Słowo i czyn …
„Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”. Łk 10,41-42.

1010A1jpg