10 września XXIII niedziela zwykła rok A1

10 września. XXIII Niedziela zwykła.
Szemranie i obwinianie Pana Boga za cało zło świata jest stare jak ludzkość.
Upomnienie braterskie o, której opowiada Św. Mateusz w dzisiejszej Ewangelii przypomina historię Mojżesza i wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Żydzi najpierw sprzeciwiali się, a później szemrali pod nosem na Tego, który ich uwolnił, dlatego chodzili 40 wokół jednej góry, bo zwątpili, że Bóg jest żywy i że Bóg zawsze uwalnia od zła.
Kłótnia z Mojżeszem i szemranie przeciw Bogu na pustyni Negeb sprawiło, że Mojżesz nazwał to miejsce Massa i Meriba. Massa oznacza „wystawiać na próbę”, zaś Meriba (od rib) – „kłócić się”.
W przyszłości miejscowości te staną się synonimem zatwardziałości serca i negatywnej postawy wobec Boga:
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:
„Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli. Ps 95, 8-9

1009A1jpg