11 czerwca – X Niedziela zwykła rok A1

11 czerwca – X Niedziela zwykła.

Powołanie celnika Mateusza, który kolaborował z Rzymianami, a po nim Szymona Zeloty, który walczył z nimi, było niewyobrażalne, a jednak tych 12-tu Apostołów, dalekich od ideału, całkowicie odmiennych w poglądach i pochodzeniu, z tyloma wadami stało się fundamentem Kościoła.

Bóg tak, Kościół nie - jest kłamliwe, tak samo jak to, że chrześcijanie uważają się za dobrych, a są źli, a Ci, którzy uważają się za złych są rzekomo dobrzy.

Czy FOLLOW ME słychać dziś tylko na lotnisku, gdy pilot dokuje samolot? Czy znajdzie się ktoś niedoskonały, z bagażem historii, kto usłyszy i pójdzie za głosem Follow me, czyli Pójdź za mną?
Co zrobisz, gdy padnie to wezwanie?

«Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. (…), bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 9-13

1106A1jpg