12 grudnia rok BII

12 grudnia. W ekonomii Boga 1 jest większe niż 99, bo jedna samotna owca jest w większym niebezpieczeństwie niż 99 owiec, które są razem w stadzie.

W Ziemi Świętej jest wiele grot, zapadlisk, które są niebezpieczne.

Z drugiej strony pasterze często wynajmowali owce od kilku właścicieli, by zarobić na wypasie całego stada.

Brak jednej owcy w takim wynajmowanym stadzie oznaczał brak zapłaty za cały rok juhasowania.

Pasterz może być tylko jeden, ale nasz pasterz jest inny, bo inni pasterze szukają owiec, niosą na ramionach, by następnie je zjeść, a nasz pasterz nosi je na ramionach, by dać życie, a nie połknąć …

„Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” Mt 18,14

fot. z bazy Freepick

410121890_231364636647030_5335231997517289895_njpg