12 lipca rok A1

12 lipca. Blisko to 1 milimetr czy 100 metrów?

Blisko - to tam, gdzie nie ma złych duchów, chorób i słabości.

Czy potrafię z pamięci wymienić imiona 12 Apostołów?

Apostołowie głosili w parach, po dwóch.
Z kim ja głoszę?

Samotne głoszenie raczej jest dalekie Ewangelii. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Mt 10,7

1207A1jpg