12 października rok A1

12 października. Jest modlitwa prośby i jest modlitwa rozkazu.
W imię Jezusa możemy rozkazywać przyrodzie martwej, zwierzętom, roślinom i złym duchom.
Są jednak dwa wyjątki gdy nie działa modlitwa rozkazu.
Nie wolno nam rozkazywać Panu Bogu, bo wszelka władza pochodzi od Niego.
I nie wolno nam rozkazywać bliźniemu.
Ani, że musi się modlić, ani, że musi nam o północy kromkę chleba ukroić, ani na kogo głosować, bo sam Pan Bóg dał mu wolność.
Modlitwa prośby jest modlitwą dziecka.
Czy modlimy się najpierw od chleb, a później o Ducha Świętego?
Czy najpierw o Ducha Świętego, a później o światło czego potrzebujemy?
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą” Łk 11, 9-10

1210A1jpg