13 grudnia rok BII

13 grudnia. Przyjdźcie wszyscy, każdy bez wyjątku.

Wszyscy jesteśmy utrudzeni.
Wszyscy jesteśmy obciążeni znamieniem grzechu pierworodnego, czyli skłonnością do zła.

Wolimy dobro, ale często wybieramy zło.

Dlatego każdy z nas ma prawo przyjść do Jezusa,
by naszą prośbę przemienił w dziękczynienie,
przeproszenie przemienił w uwielbienie,
i wołanie przemienił w słuchanie…

Nie ma bardziej ożywczego pokrzepienia i nie ma lepszego ukojenia …

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Mt 11,28-29

fot. z bazy Freepick

1312B1jpg