13 lipca rok A1

13 lipca. Nie modlitw nie wysłuchanych.

Idźcie i głoście. Mt 10,7

1307A1jpg