14 listopada rok A1

14 listopada. Słudzy nieużyteczni - Ci co wykonali minimalną normę i nic a nic więcej.
Nic od siebie, tylko tyle ile kazano wykonać.

Tylko, że jako wierzący mamy wypełniać każdą pustkę miłością.

Z ciszy rodzi się modlitwa, z modlitwy wiara, z wiary miłość, a z miłości służba.

Na nic medytacje, adoracje, miłosne egzaltacje - bez służenia innym jesteśmy bezużyteczni egoiści.

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”» Łk 17,10

1411A1jpg