14 października rok A1

14 października. Panie, otwórz wargi moje,
by Słowo, które wypowiedziałeś
przy stworzeniu świata,
przy moich narodzinach
nie wyleciało bezowocnie uchem,
ale by dotarło do rozumu,
zakorzeniło się w sercu
i zabłysło w oczach osoby głodnej tego Słowa.
„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Łk 11,28

1410A1jpg