14 sierpnia rok A1

14 sierpnia. Św. Maksymilian Maria Kolbe mawiał: Choćbyśmy się najwięcej trudzili i zamęczali – niewiele zrobimy, jeżeli nie damy dobrego przykładu. Jezus już drugi raz przekazał wiadomość, że umrze na krzyżu, ale też dał przykład, że śmierć to nie koniec, a podatki musi każdy płacić na tym świecie. Na ziemi dwie rzeczy są pewne: śmierć i podatki, ale w niebie nie ma podatków, a śmierć została pokonana.
Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Mt 17,22-23

1408A1jpg