14 września rok A1

14 września. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Człowiek przeważnie umiera od ukąszenia jadowitego węża.
Wielu Żydów umarło w drodze z Egiptu.
Jednak grzechy są jeszcze bardziej jadowite,
ale dla tych, którzy chcą żyć surowica czeka w konfesjonale.
Bóg posłał Swojego Syna Jednorodzonego byśmy szli po Jego śladach, nie po swoich.
Sugestywnie przedstawił to graficznie poniżej Y. Robichek.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J 3,16

1409A1jpg