15 czerwca rok A1

15 czerwca - Święty Tomasz orzekł - caritas
święty Cyryl - amor
święty Alojzy - dilectio
wszyscy wiedli dyskusje jak niedźwiedzia
przyszedł święty pastuszek
i najmocniej przepraszał
bo powiedział im
guzik z tego
… napisał kiedyś ksiądz Jan Twardowski

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Mt 5,23-24

1506A1jpg