15 marca rok BII J 7,28

15 marca rok BII J 7,28

 

Jezu, chcę Cię poznać, nie moje wyobrażenie o Tobie, ale Ciebie samego, twarzą w twarz.

Chcę, abyś wszedł w moje życie.

Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za mój grzech, abym mógł doświadczyć pełni Twojego przebaczenia i akceptacji.

Tylko Ty możesz uzdolnić mnie do przemiany w taką osobę, jaką mam być zgodnie z Twoim zamysłem.

Dziękuję Ci za to, że mi przebaczyłeś i że dajesz mi życie wieczne z Bogiem.

Powierzam Ci swoje życie.

Proszę, uczyń z nim, co zechcesz.

Panie m, który stoisz u drzwi i kołaczesz, wejdź. Nie stój dłużej. Nie czekaj. Wejdź i pokaż mi Ojca. Amen.

 

„I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie”. J 7,26

fot. z bazy freepick


1503BIIjpg