16 czerwca rok A1

16 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Słowo klucz na dziś: samowystarczalność …

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię Mt 11,28

1606A1jpg