16 marca rok BII J 7,51

16 marca rok BII J 7,51

Prawo z natury powinno porządkować zasady współżycia, czyli karać za złe, a za dobre wynagradzać. Dzisiejszy fragment to przykład jak Boże delikatność wchodzi w ludzki świat przebiegłości i intryg i pokazuje, że prawo można naginać, by nawet karać za dobre czyny.

Światu potrzeba sprawiedliwości ludzi prawych, którzy na co dzień będą żyli przekonaniem, że prawo reguluje zasady. Prawo może też komplikować życie człowiekowi wierzącemy, bo Prawo Boże jest krótsze niż Prawo ludzi, a go po wielokroć przekracza mądrością i sprawiedliwością w każdym wymiarze.

Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? J 7,51

fot z bazy freepick

1603BIIjpg