17 lutego rok B II Łk 5,31-32

17 lutego rok B II Łk 5,31-32

Zobaczył celnika,

a powołał człowieka.

Nie po to, by pobierał,

ale po to, by rozdawał prawdę i światło

w świecie dezinformacji.

 

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników” Łk 5, 31-32

fot. z bazy freepick


1702BIIjpg