17 marca V Niedziela Wielkiego Postu rok B J 12, 26

17 marca V Niedziela Wielkiego Postu rok B J 12, 26

Na Święto Paschy przychodziło do Jerozolimy ponad 100 000 ludzi.
Przychodzili także Gręecy. To dziwne, bo Grecy mieli swoich Bogów, ale Bóg Jahwe musiał tak ich zaintrygować, że wielu z nich nawróciło się. Takich nawróconych Greków, którzy nawrócili się do Boga Izraela na judaizm nazywano prozelitami.

Ci z dzisiejszej Ewangelii idą prosto do Filipa i Andrzeja, bo Filip i Andrzej to imiona greckie. Grecy przyszli do jak do swoich Żydów i od razu przechodzą do rzeczy: "Pokaż nam Ojca!"

Wtedy Jezus odpowiada:

1) "Nadeszła godzina"

2) Trzeba umrzeć, żeby żyć. Dlaczego mam nienawidzić życie, które pochodzi od Pana Boga? Bo żyję nie tylko dla siebie, a prawdziwe życie to nie tylko to życie na ziemi, dlatego ziarno musi umrzeć.

Na niektórych nagrobkach można przeczytać epitafium o takiej treści: 

Wieczność za nami. 

Wiecznóść przed nami.

Bóg dał nam tę chwilę między wiecznościami.

Bóg na nas czeka pomiędzy wiekami.


Chcesz zobaczyć Ojca?

Tego życia wiecznego możemy kosztować już teraz na ziemi - będąc w trwałej relacji z Panem Bogiem i bliźnimi.


Idę w to, idę za Nim, bo mi się to po prostu opłaca...

"A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. J 12, 26