17 sierpnia rok A1

17 sierpnia. Przebaczenie to klucz wyjścia z długów. Jeśli nasze serce jest zamknięte jak klapa od śmietnika to Łaska Boża jest bezsilna wobec naszego zamkniętego serca.
Nie ma na świecie innej waluty jak krew naszego Pana, którą wykupił nas niewolników grzechu i zakładników diabła - nawet jeśli diabeł żąda za każdy grzech kwoty większej niż nasza zdolność kredytowa. Jezusa nie ranią tak bardzo nasze grzechy, bo za nie już zapłacił na krzyżu, jak zimne, zamknięte serce.
Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Mt 18,27

1708A1jpg