18 kwietnia 2024 rok BII J 6,51

18 kwietnia 2024 rok BII J 6,51

Albert EInstein mawiał, że "życie to jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać.”

Ciało Chrystusa za życie świata.

Ąby świat się kręcił potrzeba ręki Stwórcy.

Aby człowiek żył fizycznie potrzebuje pokarmu materialnego z pestek, nasion, orzechów i migdałów, które piekarze nazywają chlebkiem życia.

Aby umysł pracował potrzebuje energii psychicznej. Jedzenie emocjonalne to środek do regulacji emocji: smutku, złości, samotności, nudy, lęku ... itp. Potocznie to zaspokajanie głodu emocjonalnego.

A dusza potrzebuje prawdziwego chleba życia.

"Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata" J 6,51

fot. z bazy freepick 

1804BIIJPG