18 lipca rok A1

18 lipca. Wór i popiół w Starym Testamencie to symbol poniżenia, żałoby i pokuty.

Ten kto nosił wór pokutny z sierści czarnej kozy okazywał skruszone serce.
Znakiem totalnej ruiny było siadanie w popiele i posypywanie głowy popiołem.
To zewnętrzny symbol wewnętrznego stanu człowieka.

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Mt 11,20

1807A1jpg