18 lutego I Tydzień Wielkiego Postu rok B Mk 1,15

18 lutego I Tydzień Wielkiego Postu rok B Mk 1,15

Pustynia weryfikuje obietnice i przyrzeczenia.

 

Tak jak na morzu jest paradoks wody, której nie można pić, tak na pustyni jest paradoks piasku, z którego nie można budować, bo jest zbyt gładki.

 

Jezus kuszony przez 40 dni pokonał diabła.

Jednak całkowite unicestwienie Szatana będzie dopiero na końcu czasów, gdy Bóg Sędzia będzie szczegółowo sądził każdego.

 

Pokusa jest jak szczepionka, która uodparnia.

Pokusa to próba stanięcia oko w oko z diabłem.

Jezus zdał ten test, my lepiej nie pytać …

 

Jednak jako Pasterz prowadzi nas przez pustynię pokus z kilku powodów.

Po pierwsze pustynia uszlachetnia.

Po drugie na pustynii czuć nieopisaną tęsknotę za czasem, gdy pustynia była jeszcze zielonym ogrodem od czasu Noego.

Po trzecie to pustynia to labirynt pokus pomiędzy, którym kryje się gdzieś studnia i mamy od Pana Boga ten czas 40-tu dni, nazywany łaską, by znaleźć tę studnię, w której kąpaliśmy się w dniu Chrztu świętego.

 

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Mk 1,15

 

fot. z bazy freepick

1902BIIjpg