18 sierpnia rok A1

18 sierpnia. Kapłaństwo nie jest dla wszystkich i małżeństwo nie jest dla wszystkich.
Tak jak nie każdy będzie mistrzem świata w tenisie czy szachach.
Zaskakująco Pismo święte sprowadza małżeństwo kobiety i mężczyzny do liczby pierwszej 1+1=1.
Kto jest na pierwszym miejscu w naszym życiu?
Czy LBGTQ+ urodzili się tacy z łona matki czy ludzie ich takimi uczynili?
Jedność to różnorodność, a nie jednakowość, choć nie wszyscy wejdą do nieba.
Kto rozumie złożoną przysięgę jest mądry, a kto ją wypełnia jest święty.
Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Mt 19,12

1808A1jpg