19 czerwca rok A1

19 czerwca. Granica między dobrem, a złem wydaje się jasna, a jednak …. dlatego, warto sięgnąć dziś po kilka cytatów:

Hiob kiedyś powiedział: Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? Hb 2,10.
Co na to dzisiejsza Ewangelia? A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Mt 5,39
O co tu chodzi?

Zło pisane z małej litery, a Zły pisane z wielkiej litery to nie to samo, ponieważ, złem jest złe używanie dobra. (Św. Augustyn), ale to my lepiej wiemy co dla nas dobre i co złe, czy Pan Bóg?

Wyjaśnia to Św. Jan: Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. 1J 5,18-19.

Zło z wielkiej litery czy zło z małej litery zawsze jest skomplikowane. Dobro nie ma takich problemów, nawet gdy jest pisane z małej litery.

O co się modlisz codziennie na końcu modlitwy Ojcze nasz …?

1906A1jpg