19 maja rok B Niedziela Zesłania Ducha Świętego

19 maja rok B Niedziela Zesłania Ducha Świętego


Duch święty przenika wszystko i wszędzie, ale przychodzi tylko do tych, którzy pragną Go przyjąć.

Natchnienie Ducha Świętego jest delikatne, nie takie jest jak reklamy podprogowe.

Przeważnie nasze talenty pokrywają się z charyzmatami Ducha Świętego, ale każdy zawodowy sportowiec czy wirtuoz doskonale wie, że sam talent to nie wszystko.

Doskonalenie talentu wymaga wiele pracy i cierpliwego wysiłku, ale do zdobycia celu potrzebna jest mądrość Pisma Świętego, analityczny rozum, dobra rada, nieustraszone męstwo, umiejętność rodziców, pokorna pobożność i prawdziwa bojaźń Boża, które pochodzą od Ducha Świętego.

"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" J 16,13

fot. z bazy freepick

golab-w-srodowisku-naturalnym_23-2151439306jpg