19 marca Uroczystość św. Józefa rok BII Mt 1,20-21

Józef - ostatni z wielkiego roku Abrahama i Dawida i pierwszy, który znał się na drzewie krzyża.

Anioł Pański ukazał się Maryi i poczęła z Ducha świętego, dlatego modlimy się Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Toba ....

Dziś mamy w Ewangelii scenę Zwiastowania świętego Józefa, dlatego modlimy się słowami:

Witaj Józefie, synu Dawida, mężu sprawiedliwy i dziewiczy. Mądrość jest z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi ludźmi i błogosławiony jest Jezus, owoc Maryi, Twojej poślubionej, wiernej Oblubienicy. Święty Józefie, Czcigodny Ojcze i Opiekunie Jezusa Chrystusa i Kościoła Świętego, módl się za nami grzesznymi i wyjednaj nam Bożą Mądrość od Boga, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen!

"Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"  Mt 1,20-21

fot. autor nieznany


swJ8jpg