19 sierpnia rok A1

19 sierpnia. Dziecko cieszy się bez powodu, a gdy czegoś pragnie to domaga się tego ze wszystkich sił. Przysłowie arabskie mówi, że dzieci są skrzydłami człowieka.
Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. Mt 19,14

1908A1jpg