19 września rok A1

19 września. Martwy młodzieniec to częsty dziś obraz młodego pokolenia w wymiarze duchowym. Znamienne jest opisane w Ewangelii spotkanie dwóch wielkich tłumów jednego życia, drugiego śmierci.
Życie nie ma tylko horyzontalnego wymiaru konsumpcji, ale nade wszystko wertykalny kierunek ducha.
W górę serca, dlatego Jezus stawia nas do pionu.
Na leżąco niczego nie zobaczymy, nie uwierzymy, nie doświadczymy.
"Młodzieńcze, tobie mówię, wstań". Łk 7,14

1909A1jpg